UAB „ELICS Engineering” – teikia aukščiausios kokybės paslaugas, veikia atvirai ir sąžiningai bei taiko pažangius valdymo metodus siekdama tapti pirmaujančia elektrotechnikos pramonės įmone. Įmonė ypatingą dėmesį skiria sveikatai ir saugai, darbuotojų gerovei ir aplinkos apsaugai.

Certification- Siekiant pasiekti mūsų strateginius tikslus, mes pasitikime kokybe,, Saugumo ir aplinkos apsaugos valdymo sistemos, atitinkančios sertifikavimo reikalavimus  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001Tokios normos mums leidžia nuolat tobulinti mūsų paslaugas, sveikatos ir saugos praktiką bei efektyviai naudoti savo išteklius, mažinant poveikį aplinkai.

Mūsų vizija

tapti išskirtine, klientų atrinkta įmone ir profesionalių paslaugų teikėju, nuolat kuriančiu ilgalaikius santykius su klientais Lietuvoje ir Europoje.

Mūsų misija

Teikti aukščiausios kokybės paslaugas energetikos sektoriui ir veikti atsakingai ir profesionaliai. Visada siekiame gerinti savo paslaugų kokybę, įvykdydami klientų poreikius ir lūkesčius.

Mums svarbu nuolat gerinti savo darbuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti nuolatinį įmonės vystymąsi.

Mūsų įmonės vertybės

Mūsų veiklos pagrindas yra paremtas šiomis vertybėmis:

Įsipareigojimas Mes gerbiame savo klientus, gerbiame aplinką ir saugome žmonių sveikatą. Mes laikomės etikos standartų ir vykdome savo įsipareigojimus.

Progresas Mes visada ieškome naujų galimybių ir taikome pažangias valdymo praktikas. Siekiame tobulumo, kad užtikrintume aukščiausią kompetencijos lygį. Inovatyvumas yra neatsiejama mūsų verslo dalis;

Darbuotojai Mes visada ieškome naujų galimybių ir taikome pažangias valdymo praktikas. Siekiame tobulumo, kad užtikrintume aukščiausio lygio kompetenciją. Inovacija yra neatsiejama mūsų verslo dalis;

Bendradarbiavimas Mes ypatingą dėmesį skiriame savo klientų poreikiams. Aktyviai dirbame su kiekvienu klientu, dalijamės bendrąja žiniomis ir skatiname sveikas ir stabilias partnerystes. Siekiame patenkinti kiekvieno kliento lūkesčius ir poreikius bei sukurti pridėtinę vertę jų verslui.

Patikimumas Jūsų tikslai yra mūsų tikslai. Mes esame auganti įmonė, kuria galima visapusiškai pasitikėti.

Daugiau informacijos galite rasti čia::

Privatumo politika

Etikos kodeksas

Įmonės politika